39. Biegi Uliczne im. Henryka Witkowskiego w Dębnie fot. P.Paluch