Dodatek elektryczny - dopłata do prądu

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Droga Zielona 1 pok. nr 8 w godz. od 08:00 do 14:00

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym terminie gdy źródło ogrzewania jest zgłoszone po raz pierwszy (w przypadku gdy jest to źródło ogrzewania uruchomione po raz pierwszy po tej dacie)

Dodatek elektryczny nie przysługuje dla właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

  • 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
  • 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie ul. Droga Zielona 1 pok. nr 8 w godz. od 08:00 do 14:00.

Wniosek do pobrania https://bip.ops.debno.pl/strony/menu/56.dhtml lub przez E-PUAP Adres skrzynki EPUAP: /opsdebno/SkrytkaESP

Więcej informacji o dodatku elektrycznym znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny