Złożone płyty azbestowe (link prowadzi do powiekszonej wersji zdjęciaUrząd Miejski w Dębnie ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie związanym z likwidacją wyrobów zawierających azbest w roku 2017 na terenie Gminy Dębno. Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta do 31 marca 2017r.

Zadanie dotyczy likwidacji wyrobów azbestowych z pokryć dachowych lub zalegających na terenie nieruchomości, nie dotyczy inwestycji zrealizowanych. W przypadku zgłoszenia wyrobów zawierających azbest do usuwania z pokryć dachowych, należy dołączyć  do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie do 31 marca 2017r.

Do dofinansowania, o które może ubiegać się Gmina Dębno mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Gmina Dębno zamierza w roku 2017 uczestniczyć w ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 100% wartości zadania, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Minimalna wysokość wnioskowanej kwoty wynosi 20.000 złotych.

Po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków z urzędu, zgodnie z procedurami zamówień publicznych, zostanie wybrana firma, której Gmina Dębno zleci wykonanie zadania planowanego na lipiec-sierpień br. Zadania zrealizowane przed zebraniem wniosków nie będą brane pod uwagę w przedmiotowym zadaniu.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, transport i utylizację lub wyłącznie zebranie zalegającego azbestu na terenie nieruchomości i nie uwzględnia kosztów nowego pokrycia dachu.

Ogłoszenie nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy mogą składać wniosek o dofinansowanie na druku azbest 2017 (przedsiębiorcy) dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miejskiego w Dębnie inspektorem ds. ochrony środowiska z p. Beatą Rzechółką pod nr tel. 95760 3001 wew. 141 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wniosek (DOC, 34KB)