Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Przypominamy akcję prowadzoną przez Fundację Ekologiczną Arka „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Palenie odpadów w piecach domowych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Grozi za nie grzywna w wysokości do 5000 złotych.

W Polsce największy udział w zanieczyszczeniach powietrza ma niska emisja, czyli spaliny samochodowe, dym z kominów pieców centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych. Piece te są przestarzałe i nieefektywne. Na dodatek spala się w nich słabej jakości węgiel, muł i odpady, które powinny trafić do recyklingu, a nie do domowego pieca! 

Ulotka Kochasz śmieci nie pal śmieci

Spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem! Trujesz dzieci, skazując je na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Co roku umiera na świecie 7 mln, a  w Polsce 45 tys. z powodu zanieczyszczonego powietrza. (Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacja non – profit HEAL).

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają Twoje najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny – kwaśne deszcze. Dlatego spożywasz zatrute mleko, jajka warzywa i owoce.

Ulotka Kochasz dzieci nie pal śmieci. Pełna treść w informacji poniżej.

Odpady segreguj – nie spalaj! Oddaj do PSZOK-u,  ul. Baczewskiego 32, 74-400 Dębno. Czynny: od wtorku do piątku w godz. 9.00 -17.00, w soboty od kwietnia do października) w godz. 10.00-15.00, od listopada do marca w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9.00 -13.00. 

Materiały pochodzą z www.fundacjaarka.pl