System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 lipca 2013 r. w Gminie Dębno obejmuje obowiązki odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady.

Zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baczewskiego 34 w Dębnie i dostarcza je celem zagospodarowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie działającego w ramach Celowego Związku Gmin CZG - 12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.