Miasto i Gmina Dębno jest aktywnym podmiotem współpracy międzynarodowej.

Na arenie kontaktów międzynarodowych uwidaczniają się dwa rodzaje kontaktów – jest to współpraca z miastami partnerskimi oraz współpraca transgraniczna w ramach Euroregionu Pomerania.

Współpraca z miastami partnerskimi ma różne wymiary, począwszy od wymiany szkolnej do organizacji pozarządowych, od realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i wystaw do projektów inwestycyjnych. Dębno wraz ze swoimi partnerami jest aktywnym uczestnikiem prac nad projektami europejskimi.

Dębno ma podpisane umowy o współpracy partnerskiej z 6 miastami:

Strausberg (Niemcy)

Herb StrausbergaPorozumienie o partnerskiej współpracy podpisane w 1978 roku.

Strausberg położony jest Brandenburgii, 30 km na wschód od Berlina. To największe miasto powiatu Märkisch-Oderland (Marchii Odrzańskiej).

www.stadt-strausberg.de

Renkum (Holandia)

Herb RenkumPorozumienie o partnerskiej współpracy podpisane w 1990 roku.

Gmina Renkum położona jest we wschodniej Holandii. Zamieszkuje ją około 31 tyś. mieszkańców. Ma powierzchnie 47,12 km ². Renkum położone jest wzdłuż rzeki Ren.

www.renkum.nl

Tczew (Polska)

Herb TczewaPorozumienie o partnerskiej współpracy z 29.01.2000r.

Miasto leży nad dolną Wisłą w miejscu, gdzie kończy się biegnący od Fordonu wysoki zachodni brzeg tej rzeki i od którego w kierunku północnym i północno-wschodnim zaczynają się Żuławy. Od miasta do ujścia Wisły do Bałtyku jest 26 kilometrów; do Trójmiasta ok. 30 km.

http://tczew.pl

Kursk (Rosja)

Herb KurskaPorozumienie o partnerstwie współpracy podpisano w 2001 roku.

Miasto położone jest w południowo-zachodniej Rosji, na Wyżynie Środkoworosyjskiej, na szlaku drogowym i komunikacyjnym prowadzącym z Moskwy do Jałty. Miasto sławne również ze względu na anomalie magnetyczne, powodowane występowaniem złóż żelaza. W lipcu 1943 na odcinku frontu na zachód od miasta rozegrała się jedna z największych bitew II wojny światowej – bitwa na Łuku Kurskim.

www.kursk.ru

Terezin (Czechy)

Herb TerezinaPorozumienie o partnerskiej współpracy podpisane w 2003 roku.

Terezin leży w północno-zachodnich Czechach, nad rzeką Ohrzą, na południowy wschód od Ustí nad Łabą, w kraju Czechy Północne. W Terezinie znajduje się zespół fortyfikacji zbudowanych przez cesarza Józefa II, od XIX w. więzienie wojskowe. Podczas II wojny światowej od listopada 1941 działało w Terezín getto dla Żydów, kierowanych stąd do obozów zagłady.

www.terezin.cz

Nowy Tomyśl (Polska)

Hern Nowego TomyślaPorozumienie o partnerskiej współpracy z 08.09.2010 r.

Nowy Tomyśl leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego, nad Szarką (dopływ Obry). Przez gminę przebiega autostrada A2 oraz międzynarodowa linia kolejowa E 20.

http://nowytomysl.pl


Za owocną i długoletnią współpracę międzynarodową oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju integracji europejskiej, krzewienia idei jedności europejskiej oraz przyjaźni między narodami realizowanej na szczeblu samorządów lokalnych, w 2002 roku miasto Dębno zostało wyróżnione przez Radę Europy Dyplomem Europejskim.

Wyróżnienie to przyznano za wzorową współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi.

Dyplom Rady Europy