Organizacje pozarządowe poniżej znajdą obowiązujące wzory: oferty, sprawozdania, umowy, program współpracy, ankietę, ustawę o działalności pożytku publicznego oraz inne ważne dokumenty przydatne do rozliczenia dotacji tj.: opis faktury, oświadczenie wolontariusza, karta pracy wolontariusza.