herb gminy złoty Gryf na czerwonym tle. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Dębna w sierpniu.

Posiedzenie/ Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna w dniu 24 sierpnia 2022 r. godz. 8.00 w  sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Link do eSesji : Link do porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM

Wznowienie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna z dnia 8 czerwca 2022 r. – w dniu  24 sierpnia 2022 r., godz. 9.15 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Link do eSesji :Link do porządku posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna w dniu 23 sierpnia 2022 r. godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Link (porządek posiedzenia Komisji, materiały - eSesja): https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189647

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna w dniu 25 sierpnia 2022 r. godz.13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Link (porządek posiedzenia Komisji, materiały - eSesja): https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/189648