Powiększ logo Posiłek w szkole i w domu Gmina Dębno otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 21 176,23 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach rządowego projektu pozyskane fundusze trafią do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie. W ramach modułu 3 programu przewidziane jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki.

Projekt realizowany w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „ Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie