Powiększ zdjęcie. Seniorzy przed wejściem do budynku, w ręku trzymają balon z numerem 2Dzienny Dom Senior+ w Dębnie kolejny raz otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Wartość przyznanej dotacji wyniosła 97.038 zł, co stanowi ok. 40% całkowitych kosztów zadania, które wynoszą 240.000 zł.

W poprzednich latach placówka otrzymała wsparcie finansowe z Programu „Senior+” na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ (2020) w wysokości 64.000 zł oraz na zapewnienie funkcjonowania Domu (2021) w wysokości 106.622 zł.

Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim została podpisana 17 maja 2022 roku na realizację zadania do końca 2022 roku. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów prawidłowego funkcjonowania placówki zachowując wszystkie standardy Programu "Senior+". Podejmowane działania Dziennego Domu Senior+ mają na celu wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację seniorów i poprawę ich kondycji fizycznej i intelektualnej.

Placówka realizuje zadania w zakresie bytowym, opiekuńczym i wspomagającym, m.in. poprzez zapewnienie seniorom ciepłego posiłku, udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Seniorzy w placówce biorą udział w zajęciach terapeutycznych, podnoszących sprawność fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych oraz fizjoterapii.

8 czerwca 2022 roku Dzienny Dom Senior+ w Dębnie świętował 2 lata działalności. Tego dnia placówkę odwiedził Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Zbigniew Bogucki oraz Burmistrz Dębna – Pan Grzegorz Kulbicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie – Pan Marcin Krzysiak.

Seniorzy z wojewodą i burmistrzem Dębna

Więcej na temat bieżącej działalności DDS+ znajduje się na portalu społecznościowym www.facebook.com/dds.debno oraz na stronie placówki www.dds.debno.pl.

Dzienny Dom Senior+ mieści się w zabytkowym budynku w centrum miasta przy ul. Mickiewicza 36A. Obecnie w placówce jest ponad 20 seniorów, ale nadal są wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy seniorów do zapisania się i uczestnictwa w zajęciach. Szczegóły dotyczące przyjęcia do placówki dostępne są na stronie internetowej Dziennego Domu Senior+ oraz Gminy Dębno.

Flaga Polski i godło Dzienny Dom Senior+ w Dębnie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+