Powiększ zdjęcie. Cztery zdjęcia na każdym dziecko podczas zajęć w laboratoriumKońca dobiega realizacja projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE. Realizatorem projektu w Gminie Dębno były szkoły podstawowe, które w ramach prowadzonych zajęć dodatkowych miały specjalną ofertę dla wszystkich potrzebujących dzieci.

Dzięki unijnemu wsparciu realizowano dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, przyrody, języków obcych, a także warsztaty, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, w tym zajęcia wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Przewidziane zostały liczne porady i konsultacje z psychologami i pedagogami. Prowadzone były zajęcia sportowe, artystyczne i manualne.

Zajęcia manualne w SP Sarbinowo

Przez dwa semestry dzieci miały możliwość korzystania z różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego w zależności od własnych potrzeb oraz zdiagnozowanych specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Pandemia, zdalne nauczanie przyczyniły się do wzrostu liczby dzieci mających trudności z nauką, koncentracją i kontaktami z rówieśnikami – pandemia nie oszczędziła uczniów, nastąpił wzrost dzieci cierpiących na stres. Wachlarz oferowanych zajęć obejmował wszystkie kategorie i możliwości edukacyjne.

Zajecia wilkanocne w SP 1 Dębno

Proces diagnostyczny wykazał potrzeby edukacyjne, które szkoły starały się realizować każdego dnia przez okres dziewięciu miesięcy nauki.

Zajęcia z programowania z ozobotami

Zajęcia taneczne w SP 1 Dębno

Zajęcia sportowe w SP Sarbinowo

Warsztaty dziennikarskie uczniwó z SP 1 Dębno

Kolaż zdjęć z zajęć logopedycznych

Zajęcia kompensacyjne w SP Smolnica

Poniżej sprawozdania ze szkół pokazujące zaangażowanie dzieci i nauczycieli.