W dniu 20 maja 2022 r. o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Dębnie odbyło się uroczyste podpisanie umów z Programu Społecznik 2022-2024.

W spotkaniu wzięli udział: wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz, burmistrz Gminy Dębno Grzegorz Kulbicki, prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Natalia Wegner, dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska  oraz beneficjenci programu. W Dębnie podpisano 20 umów z organizacjami z terenu Gminy Dębno, Powiatu Myśliborskiego oraz Gryfińskiego.
Organizacje mogły starać się o dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł.

Czeka nas udział w wielu ciekawych akcjach organizowanych przez Stowarzyszenia z terenu Gminy Dębno.

W Gminie Dębno projekty zrealizują: Koło Gospodyń Wiejskich z Różańska, Fundacja APETO z Dębna, Stowarzyszenie „Radość Dzieciom” z Dębno, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w Szczecinie oddział terenowy w Różańsku oraz Stowarzyszenie „Pactum” z Dębna.

Przedstwiciele Fundacji APETO, Olgier Kustosz, Burmistrz Dębna

Olgier Kustosz, Justyna Baranowicz, Arek Mikołajaczak

Przedstawicielka Stowarzyszenia Pactum

Wydział Planowania i Rozwoju