Powiększ zdjęcie. od lewej: Przewodniczący, pan Michał, wiceburmistrz siedzą przy stole.Nasz najstarszy mieszkaniec gminy - Pan Michał Markiewicz skończył 18 maja 102 lata. Co ciekawe urodzony w tym samym dniu i roku jak Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II. Dostojnego Jubilata odwiedzili z życzeniami od całej naszej społeczności: wiceburmistrz Dębna - Joanna Stąsiek-Janicka oraz przewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Krzysiak.

Pan Michał, jak zawsze, tryskał optymizmem, humorem i pogodą ducha. Panie Michale dużo zdrowia, radości i pokoju w sercu na dalsze lata życzą wszyscy mieszkańcy gminy.