Powiększ zdjęcie. Wstawione nowe okno Trwa kompleksowa modernizacja zabytkowej willi po byłym przedszkolu w centrum miasta. Zakończono wszystkie konstrukcyjne i izolacyjne prace. Wykonawca przystąpił do wykonywania posadzki i tynków oraz robót instalacyjnych. Ponadto wstawiono okna.

Na zewnątrz rozpoczęto renowację elewacji, trwają prace nawierzchniowe, wykonywane jest ogrodzenie. Wykonano również wszystkie instalacje i przyłącza do obiektu.

Wykonawca przystępuje do najlepszego dla oka etapu – wykończenia wnętrz.

Modernizacja zabytkowej willi realizowana jest w ramach projektu pt.  „Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry”. Koszt inwestycji wynosi 8 413 983 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Dębno otrzyma dofinansowanie w kwocie 6 036 252 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va Oś priorytetowa I: Natura i Kultura.

Wnętrze na piętrze

Pomieszczenie w środku, otynkowane, instalacje. Widok na klatkę schodową

Pomieszczenie w piwnicy

Ciąg logotypów UE Interreg VA

Wydział Planowania i Rozwoju