Od 1 lipca 2021r. wejdzie w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie bazą danych prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca.

Do CEEB mają trafić wszystkie źródła ogrzewania w kraju do mocy 1 MW. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (przez profil zaufany) do GUNB oraz w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5.

Deklaracja dostępna jest w załączniku oraz na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Na stronie www.gunb.gov.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Deklaracje można złożyć na stronie https://zone.gunb.gov.pl/.

Więcej informacji udziela też pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie Barbara Rzechółka nr tel. 95 760 30 02 wew. 141, e-mail: srodowisko@debno.pl

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dostępna jest w dwóch formularzach A i B

Ulotka informacyjna. Pełna treść w informacji