Rzeka Myśla (link prowadzi do powiększonej wersji zdjecia) fot. Paweł CharaRzeka Myśla płynie przez Pojezierze Myśliborskie, Równinę Gorzowską i uchodzi do Odry w kotlinie Freienwalde. Powiat Myśliborski sąsiaduje bezpośrednio z graniczącą rzeką Odrą. Około 50% powierzchni gminy zajmują lasy.

Jest to teren atrakcyjny dla turystów ceniących sobie dziką przyrodę. Jest to rzeka znajdująca się w II – III klasie czystości. Wokół rzeki znajduje się wiele ciekawych środowisk o randze lokalnej: lasów łęgowych, torfowisk, stawów i starorzeczy. Długość rzeki wynosi 95,6 km. W zlewni rzeki Myśli, a zwłaszcza w jej górnym biegu znajduje się znaczna ilość jezior. Przez poszczególne gminy przebiegają poniższe odcinki:

  • Boleszkowice 17 km,
  • Dębno 33 km (45%),
  • Lubiszyn 13,8 km (18%),
  • Myślibórz 8,8 km (12%),
  • Lipiany 9,2 km.

Na rzece znajdują się stałe zapory, które wymagają od kajakarzy przenoszenia sprzętu brzegiem. Płynąc Myślą kajakarze muszą pokonać różne przeszkody, czasami o dużym stopniu trudności. Szlak rozpoczyna się w Lipianach, przy plaży miejskiej nad jeziorem Wądół, a następnie wiedzie przez Myślibórz, gminę Dębno i Boleszkowice do ujścia Myśli do Odry i tam łączy się  z projektowanymi szlakami na Odrze.

Organizacja spływów kajakowych rzeką Myślą:

  • Dębno - Krzysztof Cytrynowicz, tel. 605 671 762
  • Mostno - Paweł i Grzegorz Grocholscy, tel. 95 760 37 09, tel. 505 063 837, www.splywykajakowegrzes.jimdo.com
  • Pszczelnik - Bartosz Mockałło tel. 664 459 517, www.zaje.com.pl
  • Gudzisz, Kajakowo 1, tel. 609 136 399
  • MAX-KAJAK, Dargomyśl 39, tel. 792 184 216, www.max-kajak.pl

Przydatna może okazać się publikacja "Dolina Myśli. Ukryte piękno" - to książka Marka Schillera i Pawła Chary. Publikacja zawiera treści ukazujące walory przyrodniczo – estetyczne, część przewodnikową po dolinie oraz szczegółową mapę. Głównym dystrybutorem wydania jest Fundacja im. Sławomira Mrożka. Sprzedaż internetowa: Aneta Dec tel. 501-774-065 e-mail: anetadec@onet.eu.

Opis szlaku

Początek spływu rozpoczyna się przy plaży na terenie kąpieliska miejskiego w Lipianach, w zatoce jeziora Wądół. Trasa liczy ok. 85 km. Płynąc mijamy miejskie zabudowania Lipian i dopływamy do końca jeziora Wądół. Po drodze do jeziora Kościelnego w pobliżu parku znajduje się miejsce na rozstawienie namiotów. Kolejnym jeziorem, przez które wiedzie szlak kajakowy jest jezioro Kościelne, a zaraz za nim jezioro Będzin. Płynąc w kierunku południowo-zachodnim dopłynie się do jeziora Łubie.

Na 13 kilometrze Myśla uchodzi do jeziora Myśliborskiego. Następnie należy płynąć w kierunku południowo-wschodnim przy lewym brzegu i kierując się w stronę, gdzie Myśla wypływa z jeziora Myśliborskiego. Po przepłynięciu około dwóch kilometrów wpływa się na jezioro Wierzbnickie. Na ok. 25 km trasy pojawia się przeszkoda.

Jest to jaz w systemie zasilania dawnego młyna wodnego we wsi Zarzecz. Tu trzeba przenieść kajaki lewym brzegiem ok. 150 m, gdzie znajduje się wygodne dojście do rzeki. Dopływamy do wsi Staw. Następną wioską, przez którą przepływamy jest Dolsk (już Gmina Dębno). Po minięciu wioski znajduje się dogodne miejsce na spoczynek i rozbicie namiotów.

Płynąc dalej trzeba minąć budynek przepompowni wody. We wsi Barnówko trzeba przenieść kajaki z zatoczki przez mostek nad jazem. Długość przenoszenia wynosi ok. 35 m. Przy stacji kolejowej Barnówko należy minąć betonowy most, a stamtąd zmierzać w kierunku wsi Więcław. Po przepłynięciu 55 km dopłynie się do wsi Mostno.

Spływ kajakowy rzeką Myślą

We wsi Dargomyśl znajduje się stary młyn. Przy rozwidleniu trzeba wpływać w prawą odnogę, gdzie następnie należy kajaki przenieść przez drogę ok. 120 m (koniec odcinka na terenie Gminy Dębno). Kolejną miejscowością są Chwarszczany z zabytkowym kościołem późnoromańskim z XIII wieku, wybudowanym przez Templariuszy. Kolejną miejscowością na trasie spływu jest wieś Gudzisz.

Tutaj rzeka jest zamknięta przez jaz kajaki należy przenieść ok. 150 m obok elektrowni wodnej. Rzeka przechodzi w zalew we wsi Reczyce i osiąga szerokość ponad 50 m. Należy kierować kajaki w pobliżu lewego brzegu do schodków w stronę elektrowni wodnej. Kajaki trzeba przenieść ok. 300 m. Kolejną miejscowością jest wieś Namyślin, gdzie należy przenieść kajaki ok. 80 m.

Przenoszenie kajaka zaleca się zacząć od podwórza, szosą przez most i przy prawym brzegu w dole zwodować kajak i następnie kontynuować spływ. Płynąc dalej dopłynie się do wsi Chlewice, a następnie do Namyślina. Ujście Myśli do Odry w jej 629,4 km. Spływ można zakończyć na Odrze w miejscowości Porzecze.

Na rzece znajdują się stałe zapory, które są jednym z najważniejszych problemów związanych z przeprawieniem się przez rzekę. Elektrownie wodne w: Namyślinie, Reczycach. Gudziszu, Chwarszczanach, Dargomyślu i Barnówku.

Spływ kajakowy rzeką Myślą