Plakat dotyczący budżetu. Pełna treść w informacji poniżejZapraszamy do współdecydowania o podziale środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Udział mogą wziąć mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. Kwota do rozdysponowania to 300 tys. złotych. Na propozycje czekamy do 18.09.2016 r.

Masz pomysł!!?? Zgłoś zadanie na formularzu zgodnym z Zarządzeniem nr 64/19/2016 Burmistrza Dębna z dnia 9 czerwca 2016 r. poparte przez minimum 15 mieszkańców z terenu Gminy Dębno do 18.09.2016 r.

Następnie Zespół powołany przez Burmistrza Dębna dokona oceny formalnej zgłoszonych zadań.

Kolejnym etapem będzie głosowanie na wybrane zadania w terminie od 02.11.2016 r. do 16.11.2016 r.  poprzez:

  • Wrzucenie karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie,
  • Wysłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno (decyduje data wpływu),
  • Wysłanie karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres bo@debno.pl.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego: Urząd Miejski w Dębnie pok. nr 10 pani Renata Jarmuszka-Izak

Zobacz wszystkie dokumenty