Powiększ grafikę Stowarzyszenie Lider Pojezierza, kolory zielony, niebieski, granatowy Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  ogłasza nabór wniosków, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa, wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020 (LSR). Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2021 r. – 16 kwietnia 2021 r..

Szczegóły na stronie internetowej www.liderpojezierza.pl