Powiększ baner. Napisy: Poznaj listę, 24 projekty, miasto dębno -9, teren wiejski-15W tym roku mieszkańcy gminy Dębno zgłosili do budżetu obywatelskiego 24 projekty. Na miasto przypadło 9 zadań, a na teren wiejski 15.  Po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać projekty społeczne. Wpłynęły trzy propozycje.

Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w Dębnie na rok 2021 zakończyło się 10 września. Złożone propozycję na terenie miasta opiewają na łączną kwotę 327 593 zł, w tym dwa społeczne na kwotę 10 tys. zł.  Znacznie więcej środków finansowych, około 456 tys. zł wyniosły zadania zgłoszone w sołectwach, w tym jedno społeczne za 5 tys. zł. Przypominamy, że łączna kwota budżetu obywatelskiego wynosi pół miliona złotych, po połowie dla dwóch okręgów, w tym po 25 tys. zł na zadania społeczne.

Obecnie rozpoczyna się weryfikacja formalno - merytoryczna wniosków. Projekty zostaną sprawdzone m.in. uwarunkowania prawne i techniczne. Dopiero po tym etapie zostaną wybrane przedsięwzięcia, na które będzie można oddać głos. Lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana do 15 października na stronie debno.budzet-obywatelski.org i www.debno.pl. Zgodnie z harmonogramem głosowanie odbędzie się w dniach 28 października - 12 listopada.

Okręg I (miasto Dębno) zadania inwestycyjne
Nr projektu

Tytuł

Koszt
2  Mobilna strefa zabawy dla dzieci 47 100 zł
3 Strefa relaksu dla mieszkańców gminy Dębno na Stadionie Miejskim im. Henryka Witkowskiego przy ul. Gorzowskiej 7 45 800 zł
4 Strefa wypoczynku na plaży miejskiej w Dębnie  56 000 zł
8 Zakup stołów do gry w ping-ponga i szachy do parku miejskiego w Dębnie 36 300 zł
13 Ławeczka z figurą Adama Jakuszki umiejscowiona na terenie zielonym przy ulicy Daszyńskiego. Rzeźba wykonana z żywicy epoksydowej, ławeczka żelazna z siedziskiem i oparciem drewnianym, podstawa cementowa 41 000 zł
14 Renowacja Kortu Tenisowego przy ul. Daszyńskiego / Grunwaldzka 55 807,60 zł
18

"Jedynka kibicuje"

35 585 zł
Okręg I (miasto Dębno) zadania społeczne
Nr projektu Tytuł Koszt
21 "Działanie - zbliża ludzi" 5 000 zł
19 Szkolenie z pierwszej pomocy. Zachowaj bezpieczeństwo na wodzie - profilaktyka 5 000 zł
Okręg II (teren wiejski) zadania inwestycyjne
Nr projektu Tytuł Koszt
1 Siłownia zewnętrzna oraz stoły plenerowe do gier przy boisku w Różańsku 56 000 zł
5 Naprawa fasady chodnikowej w Oborzanach 1 000 zł
6 Solarne oświetlenie uliczne w Oborzanach 9 000 zł

7

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Grzymiradzu 89 994,97 zł
9 Naprawa wiaty przystankowej w Oborzanach 1 000 zł
10 Uporządkowanie zieleni w Oborzanach 2 000 zł
11 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Bogusław na drodze gminnej na działce nr 261 (kolonia Bogusław)

55 400 zł

12

Budowa sceny plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w parku wiejskim w Warnicach 56 207,75 zł
15 Doposażenie placu zabaw w Dolsku 13 800 zł
16 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,38 kWp na budynku świetlicy wiejskiej w Dolsku 41 534,64 zł
17 Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w świetlicy w Dolsku 14 500 zł
22 Rewitalizacja skweru w Krześnicy 17 600 zł
23 Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Sarbinowie 36 713,02 zł
24 Stworzenie miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży Sołectwa Cychry 56 211,00 zł
Okręg II (teren wiejski) zadanie społeczne
Nr projektu Tytuł Koszt
20 Szkolenie z pierwszej pomocy. Zachowaj bezpieczeństwo na wodzie - profilaktyka 5 000 zł


Wydział Planowania i Rozwoju