Biała różaRodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Radni Rady Miejskiej Dębna, Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębnie.