Powiększ zdjęcie. Podpisanie umowy przez władze samorządowe9 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zostały podpisane umowy dotyczące współpracy samorządów, w zakresie opracowania Programu Restrukturyzacji Szpitali w Powiecie Myśliborskim – mającego na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Spółek Szpitalnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych celów ich działalności.

Pierwsza umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Barlinek i Gminą Dębno w zakresie zasad współpracy stron w przedmiocie opracowywania przez Firmę FORMEDIS MMC Sp. z o.o., Sp. k. Programu Restrukturyzacji Szpitali oraz partycypacji samorządów gminnych w kosztach wynagrodzenia za opracowanie przedmiotowego Programu.

Druga umowa dotyczyła natomiast samego zlecenia opracowania Programu Restrukturyzacji. Umowę podpisali przedstawiciele Powiatu Myśliborskiego, Członek Zarządu Spółki FORMEDIS MMC Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy udziale Prezesa Zarządu Spółki Szpitala Barlinek Sp. z o.o. i Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Przedstawiciele Zarząd Powiatu, prezesa spółki szpital i firmy

Źródło: www.powiatmysliborski.pl