Powiększ zdjęcie. Od prawej wiceburmistrz, wicemarszałke i dyrektor Urządu Marszałkowskiego9 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, podpisane zostały umowy dotacyjne z Laureatami Konkursu „Granty sołeckie 2020”. Do gminy Dębno trafiły cztery granty. Otrzymały je sołectwa: Bogusław, Warnice, Grzymiradz i Oborzany.

Z ramienia Gminy Dębno umowy podpisała wiceburmistrz Joanna Stąsiek- Janicka wraz z sołtysami z Bogusławia, Warnic i Grzymiradza. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Na konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020" wpłynęło 503 projekty. Przyznano 180 grantów, w tym cztery dla sołectw: Bogusław, Warnice, Grzymiradz i Oborzany. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł.

Od lewej: sołtys Bogusławia, Grzymiradza, wiceburmistrz, skarbnik gminy, sołtys Warnic

W Bogusławiu zaplanowano modernizację wejścia świetlicy. Wymienione zostaną drzwi wejściowe oraz odnowiona fasada. Ponadto zaplanowano zakup stojaków na rowery i posadzenie tuj. Warnice zgłosiły remont świetlicy. W zakres prac wchodzi malowanie pomieszczeń, zakup krzeseł i stolików oraz kuchenki gazowej.  Do zadania dołożą ok. 1,5 tys. zł ze środków sołeckich. Na dachu świetlicy wiejskiej w Grzymiardzu zamontowana zostanie fotowoltaika. Dzięki inwestycji powstanie możliwość wykonania instalacji stałego ogrzewania obiektu. Koszt zadania oszacowano na 15 tys. zł, 5 tys. zł pochodzić będzie z budżetu sołectwa. W Oborzanach otrzymane dofinansowanie pozwoli odnowić teren zielony. Zrewitalizowane zostanie miejsce w centralnym punkcie wsi. W ramach grantu przewidziano zakup betonowych palisad oraz roślin i krzewów. Kosztorys oszacowano na kwotę 10 740 zł.

Wydział Planowania i Rozwoju