Powiększ zdjęcie. Ł. Malinowicz prezes Maldorbud sp. z o.o. i wiceburmistrz J. Stąsiek - Janicka Wczoraj zawarta została umowa na modernizację ulicy Matejki w Dębnie. Zadanie zrealizuje spółka Maldrobud z Myśliborza za kwotę 2 841 185 złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 mln złotych. Droga ma być gotowa do końca roku.  

Przedsięwzięcie obejmie przebudowę ulicę Matejki na długości 215 m. Powstanie nowa nawierzchnia ulicy, chodniki oraz miejsca postojowe. W ramach zadania wybudowane zostaną sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, a także odwodnienie drogi. Inwestycja obejmie też przebudowę oświetlenia ulicznego i montaż 10 lamp.   

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z którego Gmina Dębno otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 207 899 zł.

Obecny stan ulicy Matejki jest bardzo zły, występują liczne nierówności oraz ubytki w jezdni i chodnikach. Istniejące odwodnienie, jak i oświetlenie z uwagi na wieloletnią eksploatację nie spełnia w pełni swoich zadań. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz dostępność do osiedla bloków mieszkalnych.

Wydział Planowania i Rozwoju