Powieksz grafikę bitwa o wozyMałe gminy z największą frekwencją podczas wyborów mają szanse na wygranie wozu strażackiego. Tym razem MSWiA przekaże 49 pojazdów. Do udziału w wyborach zachęca też Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”. Gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą otrzymają 25 tys. złotych.

 „Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. W drugiej turze w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r., gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Baner Aktywna gmina, aktywne osiedle, aktywne sołectwo

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Dlatego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”  

Konkurs skierowany do gmin, które uzyskają najwyższą procentową frekwencję wyborczą w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:

  • gmina powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • gmina 40 tys. – 100 tys. mieszkańców,
  • gmina 10 tys. – 40 tys. mieszkańców,
  • gmina do 10 tys. mieszkańców.

Po 25 tys. złotych dotacji dla każdego z laureatów, a łącznie 100 tys. zł. Taką kwotę na realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy chce przeznaczyć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich w gminie Dębno wyniosła 56,73%. Zachęcamy mieszkańców do większej aktywności i udziału w II turze.

Wydział Planowania i Rozwoju