Powiększ zdjęcie. Burmistrz Dębna wójt Boleszkowic ściskają dłoń 26.06.2020 r. Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki i Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki podpisali porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Dębno realizacji zadania publicznego przez Gminę Boleszkowice w zakresie pomocy społecznej polegającej na umożliwieniu mieszkańcom Gminy Boleszkowice korzystania z zakresu usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie typu ABC.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla:

  • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
  • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Od lewej: burmistrz G. Kulbicki, kierownik ŚDS M. Zagórska, wójt Boleszkowic J. Krzywicki

Serdecznie zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia, opieki i pomocy oferowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie do kontaktu:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno,tel. 798 680 809,
Kierownik Pani Małgorzata Zagórska - tel. 509 821 252,
Adres email: sdsdebno@wp.pl