Powiększ plakt. plac zabaw i napis konkurs granty sołeckie 2020Na Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020" wpłynęło 503 projekty. Przyznano 180 grantów, w tym cztery dla sołectw: Bogusław, Warnice, Grzymiradz i Oborzany.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł. W Bogusławiu zaplanowano modernizację wejścia świetlicy. Wymienione zostaną drzwi wejściowe oraz odnowiona fasada. Ponadto zaplanowano zakup stojaków na rowery i posadzenie tuj. Warnice zgłosiły remont świetlicy. W zakres prac wchodzi malowanie pomieszczeń, zakup krzeseł i stolików oraz kuchenki gazowej.  Do zadania dołożą ok. 1,5 tys. zł ze środków sołeckich. Na dachu świetlicy wiejskiej w Grzymiardzu zamontowana zostanie fotowoltaika. Dzięki inwestycji powstanie możliwość wykonania instalacji stałego ogrzewania obiektu. Koszt zadania oszacowano na 15 tys. zł, 5 tys. zł pochodzić będzie z budżetu sołectwa. W Oborzanach otrzymane dofinansowanie pozwoli odnowić teren zielony. Zrewitalizowane zostanie miejsce w centralnym punkcie wsi. W ramach grantu przewidziano zakup betonowych palisad oraz roślin i krzewów. Kosztorys oszacowano na kwotę 10 740 zł.

To już czwarta edycja konkursu. W zeszłym roku granty trafiły do Bogusławia, Grzymiradza i Ostrowca. Powstały drewniane wiaty i oświetlenie solarne drogi gminnej. W 2018 wsparcie otrzymał Dolsk na remont świetlicy. W tym roku sołectwa przygotowały 7 projektów, które złożyła Gmina Dębna.

Wydział Planowania i Rozwoju