Powiększ baner drodzy seniorzy otwieramy się dla wasKierownik Dziennego Domu Senior + w Dębnie, informuje, że z dniem 08 czerwca 2020r. wznawia działalność  placówki z licznymi ograniczeniami w zakresie liczby miejsc i warunków sanitarno-higienicznych wynikającymi z Rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego przygotowane w porozumieniu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uczestnicy  zobowiązani są do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa na terenie DDS+ w Dębnie w czasie zagrożenia COVID-19 oraz procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.

Załącznik: