Powiększ zdjęcie. Burmistrz Dębna G. Kulbicki i wicemarszałek O. Kustosz podpisują umowę 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie zawarto dwie umowy o dofinansowanie na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Skanalizowana zostanie Krześnica i Smolnica. Łączne wsparcie finansowe ze środków PROW 2014-2020 wynosi 3,8 mln złotych.

Gmina Dębno otrzyma ponad 1,86 mln zł dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Krześnica. W ramach inwestycji powstanie łącznie 4,638 km sieci kanalizacyjnej, w tym kolektor grawitacyjny o średnicy 200 mm i długości 1,676 km oraz kolektor tłoczny o średnicy 110 mm i długości 2,962 km.  Będzie to pierwszy etap zadania, wybudowany zostanie odcinek wzdłuż drogi powiatowej z Cychr w kierunku Dąbroszyna. Do nowej sieci będzie mogło przyłączyć się 35 gospodarstw domowych. Wybudowana sieć zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry, skąd ścieki są kierowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Dębnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 659 744 zł. Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 wynosi 1 864 496 zł.

Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki i wicemarszałek Olgierd Kustosz

Drugą inwestycję będzie realizować Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie. Wybudowany zostanie pierwszy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica. W ramach przedsięwzięcia powstanie łącznie 2,356 km sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, w tym:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm, o długości 2,004 km
  • kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 90 mm, o długości 0,301 km
  • kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 63 mm, o długości 0,051 km

Zadanie obejmuje też budowę 3 przepompowni. Zakłada się przyłączenie do sieci 58 posesji.

Całkowity koszt projektu wynosi 3 748 257 zł, w tym wsparcie ze środków unijnych 1 939 037 zł.

Prezes PWiK Tomasz Maruszczak i eicemarszałek Olgierd Kostusz

Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LogoUE, Pomorze Zachodnie, PROW

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju