Powiększ zdjęcie. Zebrani goście siedzą przy stołachOchotnicza  Straż  Pożarna  w Dębnie w dniu 3 stycznia 2020 r. w Oberży "Templum" w Chwarszczanach zorganizowała spotkanie opłatkowe połączone ze spotkaniem  noworocznym. W spotkaniu uczestniczyli strażacy z gminy Dębno, zaproszeni goście, strażacy z Berlińskiej Straży Pożarnej, Srausberga i THW Seelow oraz strażacy z Holandii z gminy Renkum.

Opłatek jest symbolem dobroci i życzliwości, wyrazem wzajemnego poświęcenia się - uczy nas oddania dla znajdujących się w potrzebie. Współpraca, wzajemna pomoc i zaufanie – bez takich postaw nie sposób wyobrazić sobie codziennej służby strażaków.  

Wśród licznie przybyłych gości w spotkaniu  udział wzięli:

 • Stanisław Kopeć Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 • mł. bryg. Grzegorz Słota Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu
 • Grzegorz Kulbicki Burmistrz Dębna
 • Jan Krzywicki Wójt Gminy Boleszkowic
 • Marcin Krzysiak Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie
 • pod. insp. Bogdan Marciniak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu
 • Sascha Guzy Prezes Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Berlinie
 • Per Kleist Dyrektor  Dyrekcji Północnej Berlińskiej Straży Pożarnej
 • Klausa-Petera  Puschel Prezes Zarządu Związku Straży Pożarnych Merkisch – Oderland
 • Uwe Schmidt Komendant  Ochotniczej Straży Pożarnej w Strausberg
 • Ben Jansen i Dick van den Brul strażacy z Gminy Renkum Holandia

Modlitwę prowadzili ks. Dziekan Henryk Łącki - Proboszcz parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła i pani Sabine Röhm Pastor Kościoła Ewangelickiego Kapelan Berlińskiej Straży Pożarnej.

Zebrani goście

Podczas spotkania dzielono się opłatkiem, składając sobie życzenia i śpiewano kolędy.

Spotkanie było również okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowań za wzorową  długoletnią działalność, zaangażowanie w rozwijanie współpracy międzynarodowej. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu nadało Odznakę Strażak Wzorowy druhom: Sascha Guzy, Wojciech Legieza, Zbigniew  Kozłowski.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie za wkład pracy, aktywny udział i zaangażowanie w działalność OSP wyróżnił Dyplomami Uznania druhów: Piotra Ziołę i Krzysztofa Władykę.

Wyróżniono strażaków

Podsumowując dokonania mijającego roku Prezes dh Tadeusz Nowak podziękował wszystkim sponsorom, sympatykom i przyjaciołom straży. Dokonania minionego roku nie byłyby możliwe  – bez życzliwej i bezinteresownej współpracy z wieloma osobami, firmami. instytucjami. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam  w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Bez Waszego zrozumienia naszych potrzeb i celów nasza działalność byłaby wręcz niemożliwa lub znacznie ograniczona.

Spotkanie umocniło relacje partnerskie i dało wiele satysfakcji wypływającej z wspólnego świętowania.

Sekretarz Zarządu OSP w Dębnie R. Antczak