Powiększ zdjęcie. ulica Inki w Dębnie Zakończyła się budowa ostatniego odcinka ulicy „Inki” Danuty Siedzikówny w Dębnie. W poniedziałek droga została otwarta dla ruchu. Koszt drugiego etapu inwestycji wyniósł około 400 tys. złotych. Gmina na całe przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie w wysokości miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

W pierwszym etapie zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchnia jezdni, zjazdy i ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej na odcinku o łącznej długości ok. 304 m ulicy Wolności i „Inki”. Wybudowano także sieci zewnętrzne, w tym kolektor kanalizacji deszczowej oraz studnie rewizyjne i studzienki ściekowe na całym zaprojektowanym odcinku. Zamontowano także 9 lamp drogowych. Koszt inwestycji wyniósł około 2,3 mln zł, a wykonawcą była firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa. Inwestycja zakończyła się w maju br.

Drugi etap polegał na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej oraz oświetlenia Przedsięwzięcie dotyczyło odcinka ulicy „Inki” Danuty Siedzikówny o długości 130 m. Ten zakres robót, za kwotę nieco ponad 400 tys. zł wykonała firma „Korimex” Józef Korzeniowski z Dębna.

Ulica "Inki" w Dębnie

W wrześniu br. Grzegorz Kulbicki i Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Dębno”. Gmina Dębno na realizację obu etapów otrzyma kwotę w wysokości 1 032 279,80 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica "Inki" w Dębnie

Wydział Planowania i Rozwoju