Powiększ zdjęcie. Burmistrz Grzegorz Kulbicki i prezes spółki Maldrobud Łukasz Malinowicz Wybrano wykonawcę na przebudowę ostatniego odcinka ulicy Wojska Polskiego. Inwestycję za kwotę 3 025 718 zł wykona firma Maldrobud z Myśliborza. W dniu 13.09. zawarto stosowną umowę.  Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 764 143 zł.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną. Dodatkowo wyremontowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 764 143 zł.

Pierwsze prace rozpoczną się w listopadzie. O utrudnieniach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.debno.pl. Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2020 rok.

Obecny stan ulicy Wojska Polskiego

Wydział Planowania i Rozwoju