Powiększ zdjęcie. Widok na odnowioną halę Zakończył się kompleksowy remont hali sportowej i przebudowy zaplecza socjalno - technicznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Wykonawcą robót było PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki z Różanek. Wartość zadania inwestycyjnego obejmująca wykonanie projektu, robót budowlanych i nadzorów: autorskiego i inwestorskiego, wyniosła łącznie ok. 5,6 mln złotych.  Zadanie było realizowane w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach którego dofinansowanie zakłada prawie 1,2 mln złotych.

Zakres prac obejmował kompleksowy remont budynku hali sportowej w ramach, którego wymieniono płyty warstwowe ścian zewnętrznych i pokrycia dachowego wraz ze stolarką okienną i drzwiową. Oczyszczono i zakonserwowano konstrukcję nośną hali obejmującą słupy i dźwigary dachowe. Docieplono posadzkę na gruncie i wykonano nową podłogę sportową. Na oknach zamontowano rolety przeciwsłoneczne sterowane elektronicznie. Wymieniono instalację wentylacji mechanicznej wraz z całym układem sterowania. W hali sportowej wymieniono całe wyposażenie na nowe z ważnymi atestami. Oprócz urządzeń do gier zespołowych, tablicy wyników, drabinek gimnastycznych, halę wzbogacono także: o zestaw gimnastyczny z regulowanymi mocowaniami, dodatkowe rozsuwane trybuny i kotarę z napędem elektrycznym dzielącą ją na pół.

Korytarz w dobudówce

Na parterze dobudówki wyremontowano pomieszczenia zaplecza socjalno - technicznego, obejmującego szatnie i sanitariaty oczywiście oddzielnie dla chłopców i dziewczynek, a także pomieszczenia pomocnicze. W kompleksie tego zaplecza przebudowano komunikację i wydzielono dodatkowo toaletę dla osób niepełnosprawnych z wejściem od strony korytarza szkolnego. Natomiast na I piętrze istniejąca tam antresola, na styku z halą sportową oddzielona została pełną ścianą przeciwpożarową z oknami stałymi, dzięki czemu powstała dodatkowa niezależna salka do ćwiczeń wyposażona w klimatyzację, ze swoim małym zapleczem szatniowym i wydzielonym sanitariatem.

Powstało nowe zaplecze sanitarne

Ze względów przeciwpożarowych wyremontowano i przebudowano także hol wejściowy w łączniku. Między innymi w tym celu zmieniono układ wejścia i lokalizację szatni od strony boiska, zamieniając je ze sobą miejscami i oddalając wejście od ścian budynku hali. Dobudówka stanowi teraz odrębną strefę przeciwpożarową poprzez oddzielenie jej od łącznika (holu) ściankami i drzwiami aluminiowymi. Analogicznie jak w hali, w łączniku również wymieniono pokrycie dachowe z płyt warstwowych oraz zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, które praktycznie w całości stanowiącą jej zewnętrzne ściany. Elewacja dobudówki zaś, doczekała się termomodernizacji z nowym układem kolorystycznym, nawiązującym do elewacji budynku głównego. Przed wejściem do łącznika od strony ul. Słowackiego wymieniono nawierzchnię placu i zamontowano nowe ławki. Od strony wschodniej do dobudówki wykonano pochylnię ewakuacyjną z nowym dodatkowym wyjściem przeciwpożarowym.

Wykonano nową elewację w dobudówce

W całej remontowanej części wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne i centralnego ogrzewania. Ostatecznie obiekt dostosowano do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej, izolacyjności cieplnej i przepisów sanitarnych. Zdecydowanie udogodnieniem dla dzieci i nauczycieli w-f , będą również, wprowadzone rozwiązania minimalizujące hałas pogłosowy na Hali sportowej i dodatkowej salce do ćwiczeń w postaci specjalistycznych mat wygłuszających.

Salka do ćwiczeń

Dzięki uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie jeszcze w terminie wakacyjnym, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, uczniowie mogą już w pełni cieszyć się z wyremontowanego obiektu.

Zamontowano ekrany akustyczne

Barbara Remberger
Wydział Realizacji Inwestycji