Powiększ grafika znaki zapytaniaInformujemy, iż w dniach od 16.08.2019 r. do 30.08.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Dębno.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie BiP pod linkiem: http://bip.debno.com.pl/strony/10554.dhtml