Groby wojenne z okresu II wojny światowej w Dębnie
 
Imienna ewidencja żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w okresie II wojny światowej na ziemiach zachodnich w walce z faszyzmem, pochowanych w mogile zbiorowej „KURHAN” w Dębnie przy ul. Placu Zwycięstwa.
 
Pochowanych 3703 żołnierzy. Zewidencjonowanych jest 964. Pozostali figurują jako NN, których nadal poszukują rodziny przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie.
 
Imienna ewidencja (PDF, 484KB)

Kurhan - mogiła zbiorowa na Placu Zwycięstwa w Dębnie