Groby wojenne z okresu II wojny światowej w Dębnie

Imienna ewidencja żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w okresie II wojny światowej na ziemiach zachodnich w walce z faszyzmem, pochowanych w mogile zbiorowej „KURHAN” w Dębnie przy ul. Placu Zwycięstwa.

Pochowanych 3703 żołnierzy. Zewidencjonowanych jest 964. Pozostali figurują jako NN, których nadal poszukują rodziny przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie.

 

Kurhan - mogiła zbiorowa na Placu Zwycięstwa w Dębnie