Powiększ zdjęcie. Laureaci Złotych DębówPodczas Dni Dębna, 31 maja 2019 r. wręczono coroczną nagrodę burmistrza Dębna „Złote Dęby”. Spośród nominowanych do wyróżnienia Kapituła Konkursowa wybrała dwóch laureatów: Anatola Wierzchowskiego i Krzysztofa Piwowara „Dziki Miód”.

W tym roku na konkurs wpłynęło 8 wniosków nominowani byli:

 • Chór „Srebrny Włos”
 • Krzysztof Piwowar „Dziki Miód” w Dargomyślu
 • Daniel Bońdos sołtys Smolnicy
 • Anatol Wierzchowski założyciel i opiekun Teatru KOD
 • Teatr KOD
 • Wiesław Romanowski emerytowany nauczyciel, realizuje pasje reporterskie
 • Antoni Dąbrowski przewodniczący Stowarzyszenia Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć w Dębnie
 • Aniela Głodna Instruktor sekcji plastycznej „Pastele” przy Dębnowskim Ośrodku Kultury

Złotego Dęba za działalność społeczno – kulturalną Kapituła Konkursowa przyznała Anatolowi Wierzchowskiemu, założycielowi i opiekunowi Teatru KOD, który działa nieprzerwanie od 1994 r. w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Na swoim koncie ma 33 premiery autorskie, liczne wyjazdy na festiwale i warsztaty oraz pomaga w organizacji imprez teatralnych i recytatorskich w Dębnie. Osiągnięcia i wydarzenia minionego roku to:

 • W marcu 2018 r. powstała formacja KODorosły, który występowała w Serbii, Włoszech, Niemczech, Estonii, czy Rosji.
 • Przygotował z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości autorskie widowisko;
 • II nagroda dla Bartosza Mazurkiewicza w VIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Romana Brandstaettera „Wyjście z cienia” w Trzciance,
 • nagroda I stopnia dla Bartosza Mazurkiewicza i Nagroda Burmistrza Połczyna – Zdroju za interpretację utworu J. Tuwima dla Nikodema Mazura w Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej Skamandrytów.
 • Nagroda Burmistrz Dębna dla Nikodema Mazura za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej
 • Laur zwycięstwa dla Teatru KODorosły za spektakl „Siostty” na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych POKOT w Międzyrzeczu,
 • Nagroda za kreację zbiorową dla Teatru KODorosły za spektakl „Dziadowskie opowieści na II Ogólnopolskim Festiwalu Teatru dRoBNY w Jarosławiu,
 • Wyróżnienie dla Bartosza Mazurkiewicza w 41. Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu” w Wałczu,
 • wyróżnienie dla KODorsoły za spektakl „Dziadowskie opowieści” na X Ogólnopolskim Festiwalu Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka” w Gorzowie Wlkp.
 • II nagroda dla Bartosza Mazurkiewicza na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich Zdarzenia teatralne w Dorożkarni w Warszawie,
 • Bartosza Mazurkiewicza wyróżniony na II Letnich Spotkaniach Teatralnych w Rakszawie,
 • Bartosza Mazurkiewicza wyróżniony na XIV Ogólnopolskich Spotkaniach ze Sztuką Słowa – Wiara – Nadzieja – Miłość w Szczecinie,
 • Nikodem Mazur laureatem finału wojewódzkiego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie,
 • I nagroda w kategorii: recytacja Bartosz Mazurkiewicz oraz nagroda Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” w Elblągu.

Za rozwój gospodarczy Złotym Dębem nagrodzono Krzysztofa Piwowara właściciela pasieki „Dziki Miód”. Firma wielokrotnie nagradzana w konkursach branżowych w kraju i za granicą. W ostatnich latach specjalizuje się w produkcji miodów pitnych. Ich wyroby stają się marką, która promuję Gminę Dębno.

Osiągnięcia 2018 roku:

 • Srebrny Medal na Ogólnoświatowym Konkursie miodów pitnych MAZERCUP w Denver (USA). O pasiece z Dargomyśla pisano nie tylko w całym regionie, ale w ogólnopolskich portalach branżowych.
 • Nominacja do Perły Regionów „Perła 2018” „Nasze Kulinarne Dziedzictwo -Smaki Regionów” organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagroda Roku „Złoty Dąb” przyznawana jest od 2001 roku. Wyróżnienie to przyznaje się za wybitne osiągnięcia i zasługi, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

 • przyczyniły się do promocji osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;
 • przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego gminy;
 • przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

Kapituła Konkursowa składa się z laureatów trzech ostatnich edycji, a przewodniczącym jest burmistrz Dębna.

Emilia Jenda