Utrzymanie czystości na terenie miasta Dębno przebiega na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie oraz grupy realizującej prace społecznie-użyteczne wg poniższych harmonogramów.