Utrzymanie czystości na terenie miasta Dębno przebiega na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie oraz grupy realizującej prace społecznie-użyteczne wg poniższych harmonogramów.

Harmonogram mechaniczne zamiatanie ulic 2017 (XLS, 36KB)

Harmonogram ręczne zamiatanie chodników 2017 (XLS, 17KB)