Fundacja RECAL wspiera i promuje na terenie Polski działalność mającą na celu odzysk i ponowne przetworzenie puszek aluminiowych po napojach. Swoje cele realizuje upowszechniając w społeczeństwie wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. W Polsce Fundacja działa już od 1995 roku.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Różańsku oraz w Szkole Podstawowej w Smolnicy odbyły się warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej, przeprowadzone przez panią Joannę Juścińską w ramach projektu „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”.

Zajęcia łączyły  edukację z zabawą. Aktywny udział naszych uczniów w warsztatach i konkursach umożliwił uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród. Jednak najważniejszą wartość stanowiło przypomnienie podstaw selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach.

Warsztaty zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dziękujemy Burmistrzowi Dębna za pomoc w zorganizowaniu dojazdu.

Mariola Kmieć