Gmina Dębno po raz drugi w 2015 roku przystąpiła do uczestnictwa w  Akcji Listy dla Ziemi.

Listy dla Ziemi to ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska-Białej. Projekt pilotażowy, którego finał miał miejsce w kwietniu 2013 roku, odniósł duży sukces. W pisanie listów poświęconych segregacji odpadów włączyło się 350 samorządów, ok. 4 000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy samych uczniów. Zmotywowane do działania szkoły zrealizowały wiele pozytywnych akcji, takich jak zbieranie elektro śmieci, sadzenie drzewek, spotkania z leśnikami czy przedstawienie o tematyce ekologicznej.

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2015 roku tematem programu jest możliwości ograniczania odpadów opakowaniowych oraz promocja postaw eko-konsumenckich. Akcja doskonale wpisuje się w potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych związanych z tzw. ustawą śmieciową. Ale Listy dla Ziemi to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy oraz działania związane z ograniczaniem ilości odpadów i ich właściwą segregację.

Kampanię Listy dla Ziemi dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo Środowiska.

Szkoły, które włączyły się w kampanię w Gminie Dębno to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Dąbrowskiego w Dębnie, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Różańsku, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Sarbinowie, Szkoła Podstawowa im. W. St. Reymonta w Cychrach oraz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji listydlaziemi.pl

Źródło: www.listydlaziemi.pl

Anna Dutkiewicz
Inspektor ds. oświaty