Dzień Ziemi obchodzony na całym świecie 22 kwietnia to najlepszy dzień na popularyzację idei ochrony przyrody i dobrych postaw ekologicznych zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

W Naszej Gminie przełom kwietnia i maja obfituje w różnego rodzaju przedsięwzięcia promujące szeroko rozumianą ekologię i ochronę środowiska. Jak co roku szkoły, rady sołeckie, świetlice środowiskowe oraz stowarzyszenia z wielkim zaangażowaniem włączają się w obchody Dnia Ziemi organizując samemu lub włączając się już w zorganizowane przedsięwzięcia.

Na terenie Gminy zorganizowano i przeprowadzono:

 • konkursy, tj.:
  konkurs przyrodniczo – ekologiczny klas III „Przyjaciele lasu” organizowany przez SP3 w Dębnie,
  XI edycja szkolnego konkursu ekologicznego pt. „Szanuj zieleń" przeznaczonego dla uczniów klas I-III organizowany przez SP Dargomyśl,
  VI Mini Olimpiada Ekologiczna „Segregujesz – zyskujesz”, dla klas IV – VI organizowany przez SP Sarbinowo,- powiatowy konkurs dotyczący segregacji odpadów pt. „My dla Ziemi”
  organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
  XIX Międzyszkolny Konkurs „Walory Krajoznawcze Naszego Regionu” organizowany przez SP Cychry wraz z Nadleśnictwem Dębno przeznaczony dla klas IV-VI.
 • pogadanki, prezentacje, prelekcje, lekcje pokazowe na PSZOK-u,
 • warsztaty, happeningi, pokazy mody ekologicznej, rajdy rowerowe,
 • zbierano w poszczególnych placówkach surowce wtórne,
 • stworzono „Cuda z odpadów” prace przestrzenne wykonane z surowców wtórnych, transparenty, ulotki,
 • przeprowadzono akcję sprzątania „Naszej Małej Ojczyzny” oraz usuwania „dzikich wysypisk”, w których udział wzięło ok. 250 osób i zebrano ponad 35 ton odpadów,
 • włączono się w ogólnopolskie akcje organizowane przez Fundację Ekologiczną Arka tj.: „Listy do Ziemi 2015”, „365 reklamówek śmieci”, „Rower Pomaga”.

Możemy być dumni z tych Młodych Ludzi, ich opiekunów oraz każdego kto swoją postawą, wiedzą, zaangażowaniem i choćby najmniejszym gestem przyczynia się do krzewienia prawidłowych postaw ekologicznych i daje dobry przykład innym. Nie wstydźmy się tego, iż dajemy coś od siebie, a nie tylko bierzemy. Pamiętajmy:

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"

Florian Plit

Gmina Dębno oraz Nadleśnictwa Dębno i Różańsko wspierają wszelkie choćby najmniejsze inicjatywy, współorganizują i dofinansowują poszczególne przedsięwzięcia, dziękują za współpracę oraz zachęcają do dalszej.

Razem możemy więcej!!!

Urząd Miejski Dębno
Nadleśnictwo Dębno
Nadleśnictwo Różańsko