DZIEŃ ZIEMI 2016

Kolejny już raz włączyliśmy się w obchody Dnia Ziemi. Przełom kwietnia i maja to czas kiedy w naszej gminie organizowane są różnego rodzaju akcje promujące prawidłowe postawy ekologiczne. Gmina Dębno wraz z Nadleśnictwami Dębno i Różańsko wspiera każdą, choćby najdrobniejszą inicjatywę mającą na celu ochronę naszego środowiska. Mieszkańcy, szczególnie ci najmłodsi ale coraz częściej i ci starsi wiedzą jak ważna i potrzebna naszej planecie jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. W placówkach oświatowych oraz świetlicach środowiskowych jak co roku nie zabrakło plakatów, pogadanek, konkursów, quizów, wystaw, pokazów, akcji sprzątania terenów naszej „Małej Ojczyzny”, sadzenia kwiatów i drzew, pisania „Listów do Ziemi”.

W czasie obchodów zorganizowano i przeprowadzono:

 • VII Mini Olimpiada Ekologiczna „Młody Ekolog” – SP Sarbinowo.
 • Turniej Ekologiczno - Przyrodniczy – SP 3 Dębno.
 • Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Szanuj Zieleń” – SP Dargomyśl.
 • Konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny „Najciekawsza Ekozabawka” – SP Cychry.
 • „Miej oczy szeroko otwarte na przyrodę” – SP Różańsko.
 • Eliminacje gminne do XIX Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2016” – Wydział OKiS Dębno.
 • Wystawy prac konkursowych: „Dużo zyskamy, gdy o czyste środowisko zadbamy” oraz „EKO – zabawka z odpadów” – SP Dargomyśl.
 • „Przyjaciel lasu” – SP 3 Dębno.
 • Quiz z okazji Dnia Ziemi – Gimnazjum Publiczne w Dębnie.
 • „Dzień Ziemi” – Przedszkole nr 1 Dębno.
 • „Dzień Ziemi w gminnym Żłobku”.
 • „Mały Ekolog” – Świetlica środowiskowa w Bogusławiu.
 • „Jak zbliżyć mieszkańców Krześnicy do życia w zgodzie z naturą” - Świetlica środowiskowa w Krześnicy.
 • Sadzenie drzew  „100 milionów drzew do 2017 roku”– Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku oraz Gimnazjum Publiczne w Dębnie.
 • „Listy do Ziemi” - Przedszkole nr 1 Dębno, Przedszkole nr 2 Dębno, SP Sarbinowo, SP Smolnica, SP Dargomyśl, SP Różańsko, SP Cychry, SP 1 Dębno, SP 3 Dębno, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku, Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie, Świetlica środowiskowa w Krześnicy, Świetlica środowiskowa w Bogusłwiu, Gimnazjum Publiczne w Dębnie, Zespół Placówek w Smolnicy, Biblioteka Publiczna w Dębnie.
  W ogólnopolskiej akcji pisania „Listów do Ziemi” wzięło udział 600 osób w przeważającej większości dzieci. Pisały i malowały każdy tak jak potrafił, aby pokazać dlaczego warto dbać o „Naszą Planetę” – mamy ją tylko jedną.
 • „Sprzątanie Naszej Małej Ojczyzny” - SP Sarbinowo, SP Smolnica, SP Dargomyśl, SP Różańsko, SP Cychry, Świetlica środowiskowa w Krześnicy, Świetlica środowiskowa w Bogusłwiu, , Gimnazjum Publiczne w Dębnie, Gimnazjum dla dorosłych w Dębnie, Zespół Placówek w Smolnicy, Zespół Placówek Oświatowych w Barnówku, Stowarzyszenie Morsów w Dębnie.
  W akcji sprzątania udział wzięło ok. 700 osób i  zebrano ponad 90 worków różnego rodzaju drobnych śmieci.

Ponadto usunięto 7 tzw. „dzikich wysypisk” z terenów miejskich i wiejskich. Łącznie zebrano 30 ton odpadów.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w obchodach Dnia Ziemi: za chęci, za czas i za dobry przykład. Wspólnie możemy więcej, więcej i więcej. Z roku na rok nasza świadomość ekologiczna wzrasta i oby tak dalej.

Gmina Dębno
Nadleśnictwo Dębno
Nadleśnictwo Różańsko


Zobacz:

Dzień Ziemi w gminnym żłobku

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Dargomyślu

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny w Dargomyślu