„Sprzątanie świata – Polska 2015”, to wspólna lekcja poszanowania środowiska, promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Gmina Dębno wraz z Nadleśnictwem Dębno i Nadleśnictwem Różańsko jak co roku włączyła się w ogólnopolską „Akcją Sprzątania Świata”. Na terenie Gminy Dębno została zorganizowana i przeprowadzona we wrześniu i październiku 2015 r.

Akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Jak zwykle niezawodne okazały się dzieci i młodzież ze szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych. Cieszymy się bardzo, że coraz chętniej nie tylko dzieci, czy młodzież ale także dorośli angażują się w nasze akcje ekologiczne. W tegorocznej Akcji wzięło udział łącznie ponad 1100 osób, zebrano 100 worków odpadów, uprzątnięto 6 dzikich wysypisk o powierzchni ok. 400 m2. Masa odpadów jaka została zebrana w tegorocznej Akcji to 44 tony różnego rodzaju odpadów.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w Akcji Sprzątania Świata – Polska 2015. Wasze zaangażowanie i wsparcie choćby drobnym gestem, słowem lub czynem pokazuje innym, że razem można więcej, że świat jest ładniejszy bez pustych butelek po napojach, czy opakowaniach po chipsach pozostawionych gdzieś w trawie.

Zapraszamy do dalszej współpracy grupy, które od lat biorą udział w naszych akcjach i zachęcamy nowe zorganizowane grupy, stowarzyszenia czy instytucje do udziału w przyszłorocznych akcjach, pierwsza już wiosną 2016 roku.

Gmina Dębno
Nadleśnictwo Dębno
Nadleśnictwo Różańsko


W dniu 24 października 2015 r. grupa 20 osób - głównie mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Dębnie, uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Po rozdaniu rękawic i worków uczestnicy akcji wyruszyli w las, aby go posprzątać. Pracowaliśmy w rejonie ulic: Demokracji, Zalesie, Sportowa, Wiosenna.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Dębna oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Dębnie, którzy wspierali akcję.

Działania moje w ramach akcji „Sprzątanie Świata” prowadzę od trzech lat i niezawodni w tym przedsięwzięciu są mieszkańcy Schroniska, którzy swoim udziałem potwierdzają potrzebę prowadzenia takich działań i chętnie w nich uczestniczą.

Tą drogą składam serdeczne podziękowania Kierownikowi Schroniska Panu Bartkowi Jacurze i tym którzy uczestniczyli w sprzątaniu.

Organizator
Halina Stańczak