Budenek Posterunku PSP w Dębnie.(link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia)Burmistrz Dębna Piotr Downar podpisał porozumienie na wsparcie kolejnych prac remontowych posterunku straży w Dębnie. W tym roku jest to kwota 15 tys. złotych. W zeszłym roku Gmina Dębno przekazała 50 tys. złotych na remont dachu.

Wojewódzkie władze straży pożarnej (zpomocą finansową gminy) planują  m. in.: wymianę drzwi, modernizację  systemu monitoringu, oraz remont pomieszczeń, które uległy zalaniu z powodu nieszczelności dachu, jeszcze przed jego remontem.