Budowanie patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie szlaku historycznego w Dębnie

Zadanie realizowane w 2023 roku
Dofinansowanie w 100%: 29 999,95 zł

Projekt dofinansowane z Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała Ojczyzna – edycja VI. W ramach przedsięwzięcia wykonanych zostanie 11 tablic historycznych, prezentujących ciekawe miejsca i obiekty na terenie miasta. Dodatkowo zamontowana zostanie tablica pamiątkowa informująca o projekcie. Uzupełnieniem będą wydane mapy historyczno – edukacyjne. Na zakończenie realizacji zadania zorganizowany zostanie spacer po Dębnie wyznaczonym szlakiem.


Piknik ekologiczny – warsztaty i edukacja ekologiczna

Zadanie realizowane w 2022 roku
Dofinansowanie: 15 000 zł
Całkowity koszt: 25 000 zł

Zadanie realizowała Gmina Dębno przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 23 września 2022 r. w parku miejskim w Dębnie odbył się piknik ekologiczny. Ponad 600 uczniów z dębnowskich szkół wzięło udział w warsztatach i edukacji ekologicznej. Piknik miał formę warsztatów o różnorodnej tematyce. W przedsięwzięcie włączyło się wiele instytucji.


Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGRCiąg logotypów

Zadanie realizowane 2022 roku
Dotacja 100%: 182 500,00 zł

Dotacja pozwoli zakupić 73 laptopy dla dzieci w wieku szkolnym. Wsparcie otrzymają mieszkańcy, którzy złożyli kompletne wnioski i dokumenty wymagane w konkursie grantowym oraz objęte obszarem wskazanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).


Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczneciąg logotypów fundusze europejskie, flaga polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Zadanie realizowane w latach 2021-2022
Dotacja 100%: 120 663,47 zł

Z projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” skorzystają dzieci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Dzięki unijnemu wsparciu realizowane będą dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, przyrody, języków obcych, a także warsztaty, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, w tym zajęcia wzmacniające samoocenę i motywację do nauki, czy budowania pozytywnych relacji. Przewidziane zostały liczne porady i konsultacje z psychologami i pedagogami.


Laboratoria Przyszłości

Zadanie realizowane w latach 2021-2022
Dotacja 100%: 525 900 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Ministrów. W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” pozyskane fundusze trafią do wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie – kwota 118 800 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie - kwota 99 900 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie - kwota 157 200 zł.
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku – kwota 30 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie – kwota 60 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy – kwota 30 000 zł.
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Cychrach – kwota 30 000 zł.

Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja

Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
Dotacja 100%: 256 315,00 zł

Gmina Dębno pozyskała grant na walkę z covidem w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja”. Środki przeznaczone zostały na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Do żłobka, przedszkoli i szkół zakupiono m.in.: ręczniki papierowe - 480 paczek, maseczki dla kadry i dzieci - 10580 szt., przyłbice ok. 400 szt., rękawiczki - 11 000 szt., fartuchy - 120 szt., płyny do dezynfekcji - 1030 litrów, mydła antybakteryjne - 350 litrów, dozowniki łokciowe - 28 szt., opryskiwacze, termometry ścienne 17 szt., termometry bezdotykowe - 25 szt., osłony ochronne, automatyczne stacje z dozownikiem – 28 szt. Dodatkowo trafił niezbędny sprzęt do dezynfekcji tj. ozonatory - 11 szt., tunelowe sterylizatory - 6 szt., lampy UV-C - 2 szt. W utrzymaniu czystości pomocne będą też wózki serwisowe do sprzątania - 12 szt. Do przedszkoli zakupiono także maty piankowe - 31 szt.


Zdalne nauczanie w szkołach Gminy DębnoLogo unijne programu zdalna praca

Zadanie zrealizowane w 2020 r.
Dotacja 100%: 104 992,80 zł.

Laptopy zakupione z projektuW drugim naborze w ramach programu „Zdalna szkoła+” wsparcie dla rodzin wielodzietnych”. Gmina Dębno złożyła wniosek na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie mają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dotacja pozwoliła zakupić 40 laptopów HP z oprogramowaniem Office 2019 EDU. Nowe komputery w całości sfinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komputery zostały przekazane:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie – 6 sztuk
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie – 2 sztuki
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie – 10 sztuk
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Smolnicy - 6 sztuk
 • Szkoła Podstawowa w Różańsku – 8 sztuk
 • Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – 2 sztuki
 • Szkoła Podstawowa w Cychrach – 6 sztuk
 • Kolejne laptopy trafią do uczniów

Zdalne nauczanie w szkołach Gminy Dębno

Logo unijne programu zdalna pracaProjekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zadanie zrealizowane w 2020 r.
Dotacja 100%: 79 999,20 zł

Laptopy ułozone na stoleW ramach dotacji Gmina Dębno zakupiła 30 laptopów z oprogramowaniem Office 2019 EDU. Komputery zostały przekazane do szkół w celu czasowego udostępnienia uczniom nieposiadającym dostępu do komputera. Po zakończeniu nauczania zdalnego komputery trafią do szkół.

Komputery zostały przekazane:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie – 5 sztuk
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie – 3 sztuki
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie – 6 sztuk
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Smolnicy- 2 sztuki
 • Szkoła Podstawowa  w Różańsku – 4 sztuki
 • Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – 6 sztuk
 • Szkoła Podstawowa w Cychrach – 4 sztuki

„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”

Zadanie realizowane w latach 2019-2021
Dofinansowanie Gmina Dębno: 111 547 euro

Przedmiotem projektu jest transgraniczna współpraca dotycząca kształcenia językowego. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia. Do nauki języka obcego i poprawy kompetencji społeczno-kulturalnych niezbędna jest współpraca i bezpośrednie kontakty uczniów i nauczycieli. Celem jest nabycie językowych i społeczno-kulturalnych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w transgranicznym współżyciu i współpracy. Dzięki projektowi zostanie umożliwiona ciągłość nauki języka sąsiada przy wykorzystaniu powstałego w ramach projektu dopasowanego do wieku zbioru materiałów  do nauki języka o charakterze regionalnym.

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Oder-Welse z Brandenburgii, a ze strony polskiej obejmuje Gminę Dębno, Gminę Nowogródek Pomorski, Gmina Gryfino oraz Gmina Kołbaskowo.

W naszej gminie zadanie obejmie trzy szkoły podstawowe w Dębnie i jedną w Cychrach.

Zadanie dofinansowane w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja. 

Logo projektu


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Cel szczegółowy:
Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 1. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica – Szkoła Podstawowa nr 1 w Smolnicy – RPZP.08.05.00-32-K033/17,
  https://sp1smolnica.edupage.org
 2. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry – Szkoła Podstawowa w Cychrach - RPZP.08.05.00-32-K034/17,
  http://www.spcychry.pl/prezentacje-multimedialne
 3. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - RPZP.08.05.00-32-K035/17,
  https://szkolasarbinowo.edupage.org/
 4. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko – Szkoła Podstawowa w Różańsku - RPZP.08.05.00-32-K036/17,
  https://sprozansko.edupage.org/
 5. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie - RPZP.08.05.00-32-K037/17.
  https://sp1debno.edupage.org/

logo Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie, WUP, UE