„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”

Zadanie realizowane w latach 2019-2021
Dofinansowanie Gmina Dębno: 111 547 euro

Przedmiotem projektu jest transgraniczna współpraca dotycząca kształcenia językowego. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia. Do nauki języka obcego i poprawy kompetencji społeczno-kulturalnych niezbędna jest współpraca i bezpośrednie kontakty uczniów i nauczycieli. Celem jest nabycie językowych i społeczno-kulturalnych kompetencji, które będą mogły zostać wykorzystane w transgranicznym współżyciu i współpracy. Dzięki projektowi zostanie umożliwiona ciągłość nauki języka sąsiada przy wykorzystaniu powstałego w ramach projektu dopasowanego do wieku zbioru materiałów  do nauki języka o charakterze regionalnym.

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Oder-Welse z Brandenburgii, a ze strony polskiej obejmuje Gminę Dębno, Gminę Nowogródek Pomorski, Gmina Gryfino oraz Gmina Kołbaskowo.

W naszej gminie zadanie obejmie trzy szkoły podstawowe w Dębnie i jedną w Cychrach.

Zadanie dofinansowane w ramach programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja. 

Logo projektu


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Cel szczegółowy:
Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 1. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica – Szkoła Podstawowa nr 1 w Smolnicy – RPZP.08.05.00-32-K033/17,
  https://sp1smolnica.edupage.org
 2. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry – Szkoła Podstawowa w Cychrach - RPZP.08.05.00-32-K034/17,
  http://www.spcychry.pl/prezentacje-multimedialne
 3. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - RPZP.08.05.00-32-K035/17,
  https://szkolasarbinowo.edupage.org/
 4. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko – Szkoła Podstawowa w Różańsku - RPZP.08.05.00-32-K036/17,
  https://sprozansko.edupage.org/
 5. Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie - RPZP.08.05.00-32-K037/17.
  https://sp1debno.edupage.org/