Powiększ zdjęcie. Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki z marszałkeim województwa Olgierdem Geblewiczem20 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna i Olgierd Geblewicz marszałek województwa podpisali umowę gwarantującą ponad 3,3 mln złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu państwa. Pozyskane środki pozwolą na kompleksową przebudowę zabytkowej willi przy ulicy Mickiewicza – byłej „Uniwersyteckiej”. W obiekcie powstanie Dom Dziennego Pobytu i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych.

Celem projektu jest kompleksowa przebudowa zabytkowej willi składającej się z część zabytkowej i dobudowanej części współczesnej przy ul. Mickiewicza 36 wraz z przyległym otoczeniem. Pomieszczenia w obiekcie zostaną dostosowane na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością pobytu całodobowego i Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną nowe posadzki, tynki oraz instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne. Przewidziano także zmiany konstrukcyjne, z uwagi na dostosowanie budynku do nowej funkcji. W obiekcie powstanie winda i będzie ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na przepisy przeciwpożarowe zostanie przebudowana klatka schodowa willi. Budynek zostanie ocieplony i zyska nową elewację. W ramach projektu zaplanowano także zakup wyposażenia pomieszczeń oraz powstanie drewnianego tarasu od strony północnej.

Budynek przy ulicy Mickiewicza od wielu lat stoi pusty

Projekt zakłada przestrzenne rozdzielenie funkcji ŚDS oraz DDP ze względu na zróżnicowane potrzeby oraz wymagania poszczególnych grup użytkowników. Zaprojektowano oddzielne wejścia do obu placówek. DDP zaprojektowano na parterze oraz pierwszym piętrze historycznej willi, natomiast rozbudowa współczesna, jak również poddasze użytkowe przeznaczone zostaną na potrzeby ŚDS. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywać się będzie wydzieloną klatką schodową oraz windą.

Projekt pt. „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Całkowita wartość zadania wynosi 5 149 555,73 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 832 255,59 zł ze środków EFRR oraz 514 955,57 z budżetu państwa.

Gmina Dębno ogłosiła przetarg na zadanie. Oferty będą składane do 28 grudnia br. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę prace potrwają 10 miesięcy.

Logo promocyjne projektu

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju