Powiększ zdjęcie. Remiza strażacka w Dargomyślu przed remontem Wyłoniono wykonawcę na rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej OSP w Dargomyślu. Najkorzystniejszą ofertę – na kwotę 833 909 zł – złożyła firma P.W. KRONEX Krzysztof Krupski z m. Sumiak. 14 grudnia br. podpisano umowę na realizację inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa część remizy, w której mieścić się będzie garaż na wóz bojowy oraz zaplecze sanitarne. Istniejący budynek przebudowany zostanie z przeznaczeniem na świetlicę i zaplecze gospodarcze.

Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje poziome i przeciwwilgociowe, ocieplenie zewnętrzne i nową elewację, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaika i system odzyskiwania wody deszczowej.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotacja wyniesie 388 461 zł.

Planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2019 roku.

Wydział Planowania i Rozwoju