Podczas ostatniej sesji (30.03.) radni podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy, zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dębno-Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie.

Podyktowane jest to przede wszystkimi zmianą przepisów, które pozwalają funkcjonować ZEAS-om tylko do końca 2016 roku. Zmiany służą zapewnieniu możliwości wspólnej obsługi jednostkom budżetowym i stanowią przede wszystkim ułatwienie realizacji zadań jakie samorządy wykonują na rzecz obywateli.

Wspólna obsługa prowadzi do standaryzacji i profesjonalizacji stosowania jednorodnego prawa zewnętrznego i wewnętrznego obsługiwanych jednostek budżetowych. Istotnym elementem jest także prawidłowe rozliczanie podatku VAT. Wspólna obsługa jest optymalnym rozwiązaniem z uwagi na poważną redukcję kosztów, prowadzi do koncentracji sił i środków, a w finale poprawia kontrolę oraz racjonalizuje wydawanie „grosza” budżetowego.

Od 1 lipca Gmina Dębno zapewni wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym, w tym: Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Warsztatowi Terapii Zajęciowej, a także żłobkowi, przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju