Powiększ zdjęcie. Budynke remizy strażackiej źródło: www.google.com/maps1 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie burmistrz Dębna Piotr Downar i wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali umowę o dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę remizy strażackiej w Dargomyślu. Kwota dotacji wyniesie 388 461 zł.

W ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl” wykonane zostaną m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje poziome i przeciwwilgociowe, ocieplenie zewnętrzne i nowa elewacja, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaika i system odzyskiwania wody deszczowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 610 500 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyniesie 388 461 zł.

Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy na realizacje zadania.

Podpisanie umowy na projekt w obecności strażaków OSP Dargomyśl

Wydział Planowania i Rozwoju