Powiększ zdjęcie. Obsadzono klomb trawami i funkiami Trwająca od maja rewitalizacja parku miejskiego w Dębnie nabiera tempa - widać jak zyskuje nowe oblicze. Niebawem prace ruszą też w starym sadku nad jeziorem Lipowo oraz na promenadzie nad rzeką Kosą.

W parku wykonano już pielęgnację drzew i krzewów oraz diagnostykę drzew, przygotowano podłoża pod nasadzenia krzewów, drzew i trawniki. Posadzono rośliny w klombach oraz roślinność izolacyjną od ulicy Parkowej. Zakładanie trawników wejdzie w fazę realizacji przy sprzyjających warunkach pogodowych. Zdemontowano stare elementy małej architektury oraz rozebrano nawierzchnie alejek. Ułożono kable zasilające oświetlenie parkowe. Wyłaniają się już nowe alejki z kruszywa mineralnego. Tworzą się miejsca wypoczynku: na górce, gdzie powstaną pergole i altana oraz ciche zaułki z ławkami parkowymi. Nawieziono piasek pod plac zabaw i siłownię.

Teren wypoczynku na górce

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie rekultywacja i rewitalizacja dwóch kolejnych terenów zieleni w Dębnie. W ciągu promenady nad jeziorem Lipowo i nad rzeką Kosą w Dębnie mają powstać nowe elementy małej architektury. Nie zabraknie także poidełek, budek lęgowych i karmników dla ptaków. Dodatkowo w miejscu dawnego sadu nad jeziorem powstanie ogrodzony wybieg dla psów z piaszczystą „psią toaletą” i zielenią izolacyjną pod postacią kaskadowego nasadzenia małych drzew i krzewów różnych gatunków. Natomiast nad rzeką Kosą wykonane zostaną dwa drewniane trejaże, które porosną pnączami. Zaprojektowano także dwudziestometrowy pomost z balustradą i ławkami parkowymi.

Powstają alejki z kruszywa mineralnego

Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całość inwestycji wynosi około 3,6 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1,3 mln złotych.

Logo promocyjne projektu

Więcej zdjęć na fanpage'u

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju