Gminny Żłobek

Ul. Jana Pawła II 42, 74-400 Dębno
Tel. 95 7602782
e-mail: p2debno@wp.pl
www.p2debno.szkolnastrona.pl
Dyrektor: mgr Dorota Ulicz