Powiększ zdjęcie. Juz teraz rowerzyści korzystają ze ścieżki w kierunku DargomyślaOdcinki ścieżek rowerowych w kierunku Dargomyśla i Smolnicy czekają na pozwolenie na użytkowanie. Tymczasem trwają intensywne prace na odcinku Dargomyśl – Chwarszczany oraz wzdłuż dróg krajowych.

Gmina Dębno, która realizuje projekt "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo - Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno – Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego, zbliża się do jego zakończenia. W kierunku Dargomyśla powstała bitumiczna droga dla rowerów o długości około 2,1 km. Natomiast do Smolnicy krótszy odcinek około 1,3 km. Już teraz widać, że rowerzyści chętnie z nich korzystają. W tej chwili trwają już ostatnie prace porządkowe i gmina czeka na pozwolenie na użytkowanie, aby zakończyć inwestycję.

Logo promocyjne projektu

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie realizuje budowę trasy rowerowej z Dargomyśla do Chwarszczan. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127 wykonano już bitumiczną ścieżkę rowerową. Natomiast trwają intensywne prace wzdłuż drogi gminnej przy kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach. Jest to odcinek Trasy Pojeziornej województwa zachodniopomorskiego.

Prace przy kaplicy w Chwarszczanach

Prowadzone są również roboty wzdłuż dróg krajowych nr 23 i 31. Na odcinku Chwarszczany - Sarbinowo oraz w Suchlicy powstaną ciągi pieszo - rowerowe. To zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie.

Prace w Suchlicy

Jeszcze kilka miesięcy, a bezpieczeństwo rowerzystów w gminie Dębno poprawi się w znacznym stopniu. Widać potrzebę budowania ścieżek. Gmina Dębno przygotowuje kolejny projekt o dofinansowanie budowy dalszego odcinka w kierunku Smolnicy. Mamy nadzieję na pozytywną ocenę, co pozwoli inwestycję rozpocząć w przyszłym roku.

Wydział Planowania i Rozwoju